top of page

Privacy & alle voorwaarden 

Even ter informatie vinden voor de privacywetgeving & algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 Laatst bijgewerkt: 13-07-2023

 

Lees deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten van [Restaurantnaam]. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

 

Reserveringen

1.1. Reserveringen kunnen online, telefonisch of persoonlijk worden gemaakt en zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

1.2. Wij behouden ons het recht voor om reserveringen te weigeren of te annuleren zonder opgave van redenen.

 

Betalingen

2.1. Betalingen voor maaltijden en drankjes kunnen contant, per creditcard of op andere door ons geaccepteerde wijze worden gedaan.

2.2. Alle prijzen zijn inclusief belastingen en servicekosten, tenzij anders vermeld.

2.3. Eventuele fooien zijn naar eigen goeddunken en vrijwillig.

 

Annuleringen en No-shows

3.1. Annuleringen dienen tijdig te worden doorgegeven. Raadpleeg onze annuleringsvoorwaarden voor meer informatie over de toepasselijke annuleringsvoorwaarden.

3.2. Bij no-shows behouden wij ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen of uw reservering te annuleren.

 

Gedragscode

4.1. Wij verwachten dat u zich respectvol en fatsoenlijk gedraagt ten opzichte van ons personeel en andere gasten.

4.2. Het gebruik van beledigende, bedreigende of discriminerende taal of gedrag is niet toegestaan en kan leiden tot verwijdering uit het restaurant.

 

Aansprakelijkheid

5.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van uw gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot voedselallergieën, ongevallen of diefstal.

5.2. U bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen die u meeneemt naar ons restaurant.

Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot logo's, handelsmerken en inhoud, blijven onze eigendom of van onze licentiegevers.

6.2. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming enige inhoud of materialen van onze diensten te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken.

 

Wijzigingen in de voorwaarden

7.1. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De bijgewerkte versie van de voorwaarden is van kracht vanaf het moment van publicatie op onze website of andere communicatiekanalen.

7.2. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van rechtspersonenrecht.

8.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van rechtspersonenrecht.

Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 13-07-2023

 

Dit privacy beleid beschrijft hoe La Delizia  ("wij", "ons" of "het restaurant") persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt die wij ontvangen van gebruikers ("u" of "uw") van onze website, mobiele applicatie en andere online diensten (gezamenlijk aangeduid als "diensten"). Wij respecteren uw privacy en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie. Lees dit privacy beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie te begrijpen.

 

Informatie die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten:

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

Informatie die u verstrekt bij het maken van een reservering, zoals de datum, tijd, het aantal gasten en eventuele speciale verzoeken.

Informatie die u vrijwillig verstrekt via interactie met onze diensten, zoals beoordelingen, opmerkingen of berichten.

Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals IP-adres, apparaat gegevens, logbestanden en webanalysegegevens.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

Het beheren en verbeteren van onze diensten, waaronder het verwerken van reserveringen, het versturen van bevestigingen en het bieden van klantenondersteuning.

Het communiceren met u met betrekking tot uw reserveringen, verzoeken of vragen.

Het personaliseren van uw ervaring en het aanbieden van relevante inhoud en aanbiedingen.

Het evalueren van de kwaliteit en tevredenheid van onze diensten, inclusief het verzamelen van feedback via reviews.

Het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten.

Het naleven van wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en belangen.

 

Beveiliging

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel wij inspanningen leveren om de beveiliging van uw informatie te waarborgen, kunnen wij de absolute veiligheid niet garanderen.

 

Uw rechten en keuzes

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U kunt bijvoorbeeld verzoeken om toegang tot uw gegevens, wijzigingen aanbrengen of uw informatie laten verwijderen. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of vragen te stellen over ons privacy beleid.

 

Wijzigingen in dit privacy beleid

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Wij raden u aan om regelmatig het privacy beleid te controleren voor eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van onze diensten na het plaatsen van wijzigingen impliceert uw instemming met dergelijke wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via: de contact formulier onderaan de pagina.

Annuleringsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 14-07-2023
 
Lees deze annuleringsvoorwaarden ("voorwaarden") zorgvuldig door voordat u een reservering maakt bij La Delizia. Door een reservering te maken bij ons restaurant stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen reservering te maken.
 
Annuleringsbeleid
1.1. Wij begrijpen dat er zich situaties kunnen voordoen waarin u uw reservering moet annuleren. We vragen u vriendelijk om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van 
Eventuele annuleringen.
1.2. Het annuleringsbeleid kan variëren afhankelijk van het type reservering, de omstandigheden en de drukte van het restaurant. Raadpleeg de bevestigingsinformatie die u heeft ontvangen of neem contact met ons op voor specifieke informatie over het annuleringsbeleid dat op uw reservering van toepassing is.
 
Annuleringskosten
2.1. Afhankelijk van het tijdstip van annulering kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht.
2.2. De annuleringskosten kunnen variëren en kunnen worden bepaald op basis van factoren zoals het tijdstip van annulering, het aantal gasten en eventuele speciale verzoeken.
2.3. Eventuele annuleringskosten worden aan u medegedeeld op het moment van annulering of tijdens het maken van de reservering.
 
No-shows
3.1. Een "no-show" verwijst naar het niet verschijnen op de afgesproken reservering zonder voorafgaande kennisgeving.
3.2. Bij no-shows behouden wij ons het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen of uw reservering te annuleren.
3.3. Het aantal no-shows kan van invloed zijn op uw toekomstige reserveringen bij ons restaurant.
 
Wijzigingen en annuleringen door het restaurant
4.1. In zeldzame gevallen kan het restaurant een reservering wijzigen of annuleren als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals onbeschikbaarheid van ingrediënten of een noodgeval.
4.2. Indien het restaurant een reservering wijzigt of annuleert, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en indien mogelijk alternatieve opties aanbieden.
 
Contactgegevens
5.1. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om een reservering te annuleren of voor vragen over ons annuleringsbeleid: via het formulier onderaan de pagina

Cadeauvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22-06-2023

Lees deze cadeauvoorwaarden ("voorwaarden") zorgvuldig door voordat u een cadeaubon of cadeaukaart van La delizia aanschaft of gebruikt. Door het kopen of gebruiken van onze cadeaubonnen of cadeaukaarten stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen cadeaubon of cadeaukaart aan te schaffen of te gebruiken.
 

Cadeaubonnen en Cadeaukaarten

1.1. Cadeaubonnen en cadeaukaarten van La delizia kunnen worden gebruikt als betaalmiddel voor maaltijden en drankjes in ons restaurant (niet voor bezorgen of afhalen).
1.2. Cadeaubonnen en cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 

Aankoop en Activatie
2.1. Cadeaubonnen en cadeaukaarten kunnen worden gekocht bij ons restaurant of via onze geautoriseerde verkoopkanalen.

2.2. Cadeaubonnen en cadeaukaarten moeten worden geactiveerd voordat ze kunnen worden gebruikt. De activering kan plaatsvinden op het moment van aankoop of bij ontvangst van de cadeaubon of cadeaukaart.

 

Geldigheidsduur
3.1. Cadeaubonnen en cadeaukaarten hebben een geldigheidsduur die op de cadeaubon of cadeaukaart zelf wordt vermeld of zoals wettelijk vereist.
3.2. Na de vervaldatum kunnen cadeaubonnen en cadeaukaarten niet meer worden gebruikt en worden eventuele resterende tegoeden als ongeldig beschouwd.

 

Verlies of Diefstal
​4.1. La delizia is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of ongeoorloofd gebruik van cadeaubonnen en cadeaukaarten. Behandel deze als contant geld.
4.2. Verloren of gestolen cadeaubonnen en cadeaukaarten kunnen niet worden vervangen.

 

Restitutie en Teruggave
5.1. Cadeaubonnen en cadeaukaarten kunnen niet worden gerestitueerd of geruild voor contant geld.
5.2. Cadeaubonnen en cadeaukaarten zijn niet overdraagbaar aan derden.

Combineren en Splitsen
​6.1. Het is mogelijk om meerdere cadeaubonnen of cadeaukaarten te combineren voor een aankoop bij La delizia, afhankelijk van onze interne regels en het toepasselijke recht.
6.2. Het splitsen van een cadeaubon of cadeaukaart in kleinere delen kan alleen worden toegestaan volgens onze interne regels en procedures.

 

Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
7.1. Deze cadeauvoorwaarden worden beheerst door de wetten van persoonsrechten.

7.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van persoonsrechten.

 

Contactgegevens

8.1. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens voor vragen of opmerkingen over onze cadeaubonnen of cadeaukaarten: via de formulier hier onder 

Contact opnemen

Bedankt voor de inzending!we zullen spoedig contact nemen.

bottom of page